Anmälan kö till båtplats

För närvarande har vi lång kö till båtplats i marinan. Kötiden beror helt på vilka passande båtplatser som blir lediga och som matchar din båtstorlek. Väntetiden är svår att säga, men om man ser till den normala avgången av befintliga båtplatshyrare, så ligger kötiden rent tekniskt på 1-5 år, men det beror som sagt på vilka platsstorlekar som blir lediga. Generellt kan man säga att båtbredd upp till 2,50 kan erbjudas plats inom första och andra året, beroende på den dåliga svarsfrekvensen i kön. För större och bredare båtar är det svårare att få bryggplats pga att befintliga båtplatshyrare köper större och större båtar.

I början av februari brukar vi ha ett 50-tal bryggplatser lediga. Vi går då ut och frågar ca 200-300 båtägare i kön med båtar om intresse av bryggplats. De som tillfrågas är i huvudsak de som har båtar som är upp till 3,00 meters bredd. Av de 200-300 som tillfrågas brukar ca 20% svara ja. I mars brukar vi skicka en intresseförfrågan om bryggplats till resten av kön med båtar med båtbredd upp till 2,20-2,50.

I augusti går vi normalt ut med en intresseförfrågan om vinterplats till kommande vinter och med förtur till bryggplats. Hur många som tillfrågas beror helt på ledig yta på land. Av dessa brukar det ca 10-20% svara. Båtarna blir större och tar upp mer yta på land, vilket även påverkar antalet båtar på land.

Den 1 februari varje år ska våra båtplatshyrare senast ha sagt upp sina båtplatsavtal inför sommarsäsongen och det är egentligen först då som vi ser vilka båtar som kan erbjudas en bryggplats. Men även under våren kan det bli någon enstaka plats ledig.

Den 1 augusti är senast uppsägningsdatum inför vintersäsongen. För vinterplatser är det ledig markyta som styr. I början/mitten av augusti ser vi om vi har någon ledig vinteruppläggningsyta. Vi brukar, om vi har ledig yta, därefter gå ut till något hundratal i kön med en intresseförfrågan om att börja med vinterplats.

Inför varje säsong brukar vi om vi har lediga sommar- eller vinterplatser, skicka en intresseförfrågan till en stor del av kön då det är många båtägare som inte brukar vara intresserade när man frågar. Därefter skickas erbjudande om sommar- resp. vinterplats till det antal båtar som vi har lediga platser för.

Är du intresserad av en båtplats - fyll i formuläret nedan. För att stå i kö tar vi en administrativ avgift på 200 kr/år och som faktureras dig senare. För avgiften får du också vår tidning Bullandö News 2 gånger om året.

Markerade inmatningsfält är obligatoriska.


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
m
*
m
*
m
*
ton
*
*
Sommar- och vinterplats
Sommarplats
Vinterplats
El till bryggplats
Jag önskar fullservice och rustar inte båten själv
Vinterplats inomhus om möjligt
Som bekräftelse på din anmälan skickar vi ett mail till dig.